วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559


 
          คนเราต่อให้เก่งแค่ไหน  ก็  เดินทีละก้าว กินทีละคำ ทำทีละอย่าง อ่านทีละบรรทัด

เธอมีฉัน ฉันมีใคร